เลข Tracking 27 สิงหาคม 2564

Aug 31, 2021 | Admin
เลข Tracking จัดส่งหนังสือเรียนออนไลน์ (รอบที่2) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
.
.
 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินจัดส่งหนังสือเรียน ให้กับนักศึกษาที่ได้บันทึกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือเรียน (เป็นนักศึกษาที่กรอกข้อมูลถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564)
.
น้องๆ นักศึกษาสามารถเช็คสถานะพัสดุได้ที่ https://www.scgexpress.co.th/tracking
นักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ศูนย์บริการสื่อฯ จะดำเนินการจัดส่งในวันถัดไป สามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 18.00 น.